هاجر میگه شنل هر سال آزمون میگیره برای گرفتن طراح

میگم خب اینکه ما قبول میشیم کاملن چیز مشخصیه ولی زبان و چیکار کنیم؟

میگه خب وقتی تو قلب لندن بریم تو محیطیم دیگه زبانم یاد میگیریم:○__○

حالا با هاجر کار ندارم

فقط اعتماد به نفس خودم که یه مانکن سه رخ با چهرشو بعد سه ساعت شبیه زامبیا در میارم بعد نگرانم اون موقع که طراح شنل شدم برای زبان چه گلی به سرم بمالم.واقعا دارم به کجا میرم