معلم دارد شعر معنی میکند .از شعر های حضرت حافظ است .دقیق بیتش رو یادم نیست ولی معنی اش میشد ای یار بیا با من وفا کن یار هم میفرماید آخه به وفای خوشگلا اعتمادی نیست:/اعتماد به نفس یار تو حلقم یعنی،احتمالن یار شبیه همین در و دافای سبیلوی ناصر دین شاه بوده که عکس هاشون هم لرزه به تن آدم میندازه؛بگذریم:)

معلم جای دیگری از شعر را معنی میکند که تقریبا چیزی در این حدود بود"ای یار بی صبرانه منتظر بوسدن لب های شیرین توعم پس کی وقتش میشود":/بچه ها زیر زیرکی خنده اشان میگیرد .حافظ عاشق خدا بوده ولی فک کنم این عاشقی کم مثبت هیجده نبوده؛با خداعم آره؟؟!/

معلم میاد مثال بزنه برای بیت قبلی یه شعری از یکی دیگه میگه که معنیش میشد یارم مست و خمار است دلم میخواد لب هاشو بببوسم:/بعد همش به ما میگن ادب و احترام و این چیزا رو از قدیما بیاموزید

زکی اینا که زدن رو دست ما اسنادشم موجوده بگم بگم-__-