پارسال که غر میزدم وای من چقدر درس دارم من خسته شدم از بس از خوابم زدم درس خوندم من انتخاب رشته دارم فلان معدلو میخوان وای من چقدر امتحان دارم و ...

واقعا بیکار بودم واقعا-__-

یعنی تو این یه ماه و نیم به قدری صاف و خسته شدم که اصلن نمیتونم تصور کنم هنوز هشت ماه مونده و هر هفته کارا بیشتر و سخت تره میشه

مخصوصا که امتحان میان ترممونم شروع شده و شععت

گل بود به سبزه نیز آراسته شد:)